Dr. Schafroth

Bakgrunn/utdanning:

Dr. Schafroth er opprinnelig fra Sveits. Han har arbeidet som lege i Norge i over 25 år, og han snakker flytende norsk.
Legestudium og medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Bern, Sveits.
Spesialistutdanning i indremedisin ved Sykehuset i Vestfold HF.
Spesialistutdanning i endokrinologi (hormonsykdommer og diabetes mellitus) ved Rikshospitalet i Oslo.
Overlege ved Rikshospitalet i Oslo, senere seksjonsoverlege ved endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold.
Medvirkende i etableringen av overvekts-prosjektet i Helse Sør, som siden er videreført som Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.
Forskningsaktivitet innenfor klinisk endokrinologi.

Medlem av: