Kontor

Kontoret ligger i Grev Wedels gate 12 i Tønsberg, rett ved jernbanen og ikke langt fra bussterminalen.
Gaten er del av hovedtraséen som går gjennom sentrum av byen.

Det er mange P-plasser i nærheten. De fleste parkerer ved jernbanen.

Fra drosjeholdeplassen foran jernbanestasjonen ser du kontoret som ligger rett over lyskrysset, i 3. etasje i bygningen kalt Kristina kvarteret (se bildet).

Adkomsten er i portrommet til venstre for hjørnet av kontorbygningen.

Inne i portrommet ringer du ved døren til høyre, der det er merket med
Cerebrum Nevrologi / Endokrinolog dr. Schafroth.

Ta trapp eller heis til 3. etasje. Venterommet er ubetjent. Du trenger ikke melde deg, bare sett deg til du blir ropt opp.