Konsultasjon / Priser

Det foretas klinisk utredning hos erfaren legespesialist/endokrinolog:

  • Samtale (Anamnese), etterfulgt av full klinisk undersøkelse.
  • Mange av hormonprøvene må behandles spesielt. Blodprøve tas derfor fastende en påfølgende dag, etter nærmere avtale. Dette kan også gjøres ved pasientens nærmeste lokalsykehus/laboratorium, etter bestilling fra kontoret vårt. Likedan ev. levering av døgnurinsamlinger, spyttprøve til hormonanalyse, mm.
  • Spesielle funksjonstester tas etter avtale, ved videre utredningsbehov.

Behandling av hormonsykdommer og relaterte tilstander, reseptskriving.

Tilbakemelding til pasient og til fastlegen (epikrisen er inkludert i konsultasjonstakst).

Henvisninger:

  • til CT/MR, ev. scintigrafi, etter indikasjon.
  • til sykehus/annen spesialist, ved behov.


Priser:

  • Utredningstime/førstegangsundersøkelse (opptil 60 min.): kr. 2300.-
  • Oppfølgingstime (opptil 30 min.), inkl. vurdering av prøvesvar, mm.: kr. 950.-
  • Telefonkonsultasjon ifm. tilbakemelding på prøvesvar, oppsummering av utredningsfunn og rapport/epikrise til fastlegen, mm.: kr. 650.- (gjelder primært for pasienter med lang reisevei som bor utenfor Vestfold fylke).
  • Ev. senere kontrolltime: kr. 1750.-
  • Betaling: Fortrinnsvis med kort (Visa).