Dr. Schafroth

Bakgrunn/utdanning: 

Dr. Schafroth er opprinnelig fra Sveits. Han har arbeidet som lege i Norge i over 30 år og han snakker flytende norsk. Legestudium og medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Bern, Sveits. Spesialistutdanning i indremedisin ved Sykehuset i Vestfold HF. Spesialistutdanning i endokrinologi (hormonsykdommer og diabetes mellitus) ved Rikshospitalet i Oslo

Overlege ved Rikshospitalet i Oslo, senere seksjonsoverlege ved endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold. Medvirkende i etableringen av overvekts-prosjektet i Helse Sør, som siden er videreført som Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Forskningsaktivitet innenfor klinisk endokrinologi. 

Medlem av: