Hormonsykdommer

Lavt eller høyt stoffskifte, struma, diabetes mellitus, PCOS med uønsket hårvekst hos kvinner (hirsutisme), benskjørhet (osteoporose) og forstyrrelser i kalkinnhold i blodet er hyppig forekommende hormonsykdommer hos voksne personer i Norge. Helseundersøkelsen i ...

Les mer

Addison sykdom, Cushing's syndrom og hypofysesvikt er sjeldne hormonsykdommer som uoppdaget (ubehandlet) kan være potensielt livstruende tilstander. Hormonproduserende svulster kan forekomme i de fles...

Les mer

Kronisk tretthet eller tilstander beslektet med ME (Myalgisk encehalomyelopati) utredes gjerne hos endokrinolog, nevrolog eller infeksjonsmedisiner, ettersom årsaken ikke er kjent. Uspesifikke anfalls...

Les mer