Mer sjeldne hormonsykdommer

Addison sykdom, Cushing's syndrom og hypofysesvikt er sjeldne hormonsykdommer som uoppdaget (ubehandlet) kan være potensielt livstruende tilstander.

Hormonproduserende svulster kan forekomme i de fleste hormonproduserende kjertler, vanligst i binyren (Cushing's adenom, Conn's syndrom, feokromocytom) og i hypofysen (prolaktinom, akromegali, Morbus Cushing).

Godartede, ikke hormonproduserende svulster i hypofysekjertelen (dvs. bak synsnerven) er enda hyppigere. Disse kan ses hos opp til 10 % av de undersøkte pasienter på sensitive MR undersøkelser av hodet, ofte som tilfeldig funn ved utredning for andre tilstander.

Hormonproduserende svulst i bukspyttkjertelen (insulinom) kan gi symptomgivende anfall med lavt blodsukker.

Ved såkalt multippel endokrin neoplasi (MEN 1 og MEN 2) kan svulstene være lokaliserte i flere hormonproduserende organer samtidig. Eks. i biskoldkjertlene, binyren, bukspyttkjertel og/eller hypofysen. Slike såkalte tumor-syndromer er ofte arvelige, og utføring av gentester er vanlig i diagnostikken. Behandlingen og oppfølgingen vil gjerne foregå livslang ved spesialiserte endokrine spesialavdelinger.

Stresshormonproduserende svulst i binyremargen (feokromocytom) gir ofte unormal svettetendens og "rare" anfallssymptomer, eventuelt ustabilt blodtrykk. I 10 % av tilfellene er svulsten lokalisert utenfor binyren. Adekvat diagnostikk og riktig behandling kan være livs-reddende.

Autoimmunt polyendokrint syndrom er en annen sjelden hormonsykdom som kjennetegnes ved sviktende hormonproduksjon i flere hormonkjertler samtidig. Ved APS type 2, for eksempel, i skjoldkjertel (hypothyreose), bukspyttkjertel (diabetes mellitus) og binyren (Addison).