Mer om hormonsykdommer

Krefttyper med hormonproduksjon (NET - Nevroendokrin kreft - Kreftforeningen)

Mer om stoffskifte: Stoffskifteforbundet

Mer om Addison, AGS, Cushing, Akromegali og hypofysesvikt: Morbus Addison forening

Mer om autoimmune sykdommer: ROAS (Register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer)

Eksempler på relaterte sykdommer:

Kompetansesenter for sjeldne sykdommer (Frambu senter for sjeldne diagnoser)