Symptomer

Hormonsykdom kan være vrient å oppdage. Helseplagene begynner ofte gradvis med utvikling over lang tid. Symptomene kan lett bli bagatellisert og bortforklares gjerne med "slitenhet" grunnet mye arbeidspress eller psykososiale faktorer.

Symptomer som kan gi mistanke om underliggende hormonsykdom er:

 • Unormal tretthet
 • Søvnforstyrrelse
 • Vektøkning-/nedgang
 • Hyppig og mye vannlating
 • Lavt blodsukker
 • Menstruasjonsforstyrrelser, økt behåring hos kvinner (hirsutisme)
 • Brystspreng utenom graviditet/amming
 • Uteblitt menstruasjon (sekundær amenorrhoe) eller tidlig overgangsalder
 • Nedsatt seksuallyst som ikke er relatert til høy alder eller psykiske faktorer
 • Uforklarlige anfallssymptomer, inkl. sterke blodtrykkssvingninger
 • Svettetendens
 • Muskelkramper eller kroniske smerter, der revmatisk sykdom er utelukket
 • Forstyrrelser i blodsalt-innholdet (natrium, kalium eller kalsium)