Konsultasjon / Priser

Det foretas utredning hos erfaren legespesialist i indremedisin og hormonsykdommer (endokrinologi):

 • Samtale (anamnese), etterfulgt av full klinisk undersøkelse.
 • Mange av hormonprøvene må behandles spesielt. Blodprøve tas derfor fastende en påfølgende dag, etter nærmere avtale. Dette kan også gjøres ved pasientens nærmeste lokalsykehus/laboratorium, etter bestilling fra kontoret vårt. Det samme gjelder for ev. levering av døgnurinsamlinger, spyttprøve til hormonanalyse, mm.
 • Spesielle funksjonstester tas etter avtale, ved videre utredningsbehov.

Behandling av hormonsykdommer og relaterte tilstander, reseptskriving.

Tilbakemelding til pasient og til fastlegen (epikrisen er inkludert i konsultasjonstakst).

Henvisninger:

 • til CT/MR, ev. scintigrafi, etter indikasjon.
 • til sykehus/annen spesialist, ved behov.

 

Priser:

 • Utredningstime/førstegangsundersøkelse på spesialistkontoret i Tønsberg (opptil 60 min.): kr. 2480.-
 • Oppfølgingstime (opptil 30 min.); ev. telefonkonsultasjon; inkl. vurdering av prøvesvar, rapport/epikrise til fastlegen: kr. 1580.- 
 • Telefonkonsultasjon ifm. tilbakemelding på prøvesvar, oppsummering av utredningsfunn, planlegging av videre behandling/oppfølging, og rapport/epikrise til fastlegen, mm.: kr. 880.-                                          Gjelder primært for pasienter med lang reisevei som bor utenfor Vestfold fylke, men pga. smittevernhensyn vil inntil videre alle nye pasienter få tilbud om telefonkonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.
 • Ev. senere kontrolltime: kr. 2280.- ; Henvisning til sykehus: kr. 360.-
 • Spesielle funksjonstester (hormonsuppresjon, mm): Pris etter avtale.
 • Ekstra kopi av epikrise eller blodprøver: kr. 140.- 
 • Betaling: Fortrinnsvis med kort (Visa) eller med Vipps.