Konsultasjon / Priser

Det foretas utredning hos erfaren legespesialist i både endokrinologi (hormonsykdommer og diabetes) og i generell indremedisin:

 • Samtale (anamnese), etterfulgt av full klinisk undersøkelse.
 • Mange av hormonprøvene må behandles på en spesiell måte: Blodprøven tas derfor fastende noen dager etter konsultasjonen, på vår bestilling ved pasientens nærmeste sykehus/laboratorium. Eventuelt vil pasienten samtidig måtte levere døgnurinsamlinger og/eller spyttprøver til hormonanalyser. Alt dette avtales nærmere i forbindelse med utredningstimen hos vår hormonspesialist.
 • Spesielle funksjonstester tas ved videre utredningsbehov.

Behandling av hormonsykdommer og relaterte tilstander, reseptskriving.

Tilbakemelding til pasient og til fastlegen (epikrisen er inkludert i konsultasjonstaksten).

Henvisninger:

 • til CT/MR, ev. scintigrafi, etter indikasjon.
 • til sykehus/annen spesialist, ved behov.

 

Priser:

 • Utredningstime/førstegangsundersøkelse på spesialistkontoret i Tønsberg (opptil 60 min.): kr. 3140.-
 • Oppfølgingstime (opptil 30 min.), inkl. vurdering av prøvesvar, rapport/epikrise til fastlegen: kr. 1680.- 
 • Telefonkonsultasjon ifm. tilbakemelding på prøvesvar, oppsummering av utredningsfunn, planlegging av videre behandling/oppfølging, og rapport/epikrise til fastlegen: kr. 880.-                                                     Gjelder primært for pasienter med lang reisevei som bor utenfor Vestfold fylke, men pga. smittevernhensyn vil inntil videre alle nye pasienter få tilbud om telefonkonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte/oppfølgingstime.
 • Ev. senere kontrolltimer med nye prøver (opptil 45 min): kr. 2940.- ; Henvisning til sykehus: kr. 420.-
 • Spesielle funksjonstester (hormonsuppresjon, mm): Pris etter avtale.
 • Ekstra kopi av epikrise eller blodprøver: kr. 160.- 
 • Betaling: Fortrinnsvis med kort (Visa) eller med Vipps.